Merkez Ofis

Eryaman Mah. 4.Cad. No27A Etimesgut- Ankara

E-posta Adresi

info@piezoenerji.com.tr

Telefon Numarası

GES Projeri ve Çağrı Mektubu Çıkarılması

Kategori:

Projelendirme

GES Projeri ve Çağrı Mektubu Çıkarılması

  • Genel Hizmet Açıklamaları
  • Hizmete Ait Görseller
Genel Hizmet Açıklamaları

1- Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu,

2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yetki belgeleri,

3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,

4- Üretim tesisinin kamu, hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde kullanım hakkının elde edildiğine dair belge,

5- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;

  • Mutlak tarım arazileri,
  • Özel ürün arazileri,
  • Dikili tarım arazileri,
  • Sulu tarım arazileri,

olmadığına dair Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak marjinal tarım arazisi yazısı,

6- Sabit gezici olmayan abone numarası,

7- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınacak belge,

8- Başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair dekont,

9- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması,

10- Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan GES Teknik Değerlendirme Formu,

11- Onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi,

12- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,

13- Tüzel kişinin ortaklık yapısını gösterir ticaret sicil gazetesi,

14- Vergi levhası,

15- Çatı tipi başvurularda iskân belgesi,

16- Şirket ortaklarının piyasaya giriş yasağı olmadığına dair beyan formu,

17- Kurulu güç sınırına ilişkin şirket yetkilileri tarafından imzalanmış beyan formu,

18- Başvuru yapan tüzel kişiliğin doğrudan veya dolaylı ortak olduğu ve varlığı halinde bu kişilerin kontrolünde olan kişiler için tüzel kişiden alınacak kontrol beyanı hazırlanarak, dağıtım firmasına başvuru yapılır.


İlgili yatırımcının sunduğu evraklar dağıtım şirketi tarafından incelenerek teknik değerlendirme yapılır. Teknik değerlendirme sonucu olumlu olan başvuru sahiplerine ilgili dağıtım şirketi tarafından bağlantı anlaşması çağrı mektubu verilir.


Çağrı mektubunda bağlantı noktası, hat mesafesi ve hattın türü gibi bilgiler yer alır.


Çağrı mektubunu alan yatırımcı kişiler 180 gün içerisinde proje onayını tamamlaması gerekir.

Çağrı mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yatırımcı firma 90 gün içerisinde gerekli belgeler ile birlikte TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak proje kabul ve onay işlemlerini yaptırmak zorundadır.

Hizmete Ait Görseller

Hakkımızda

Teknolojik ve idari altyapısı, elektrik ve enerji sektöründeki lider pozisyonu ile Piezo Enerji.

İletişim

+90 312 385 83 50

Eryaman Mah. 4.Cad. No27A Etimesgut- Ankara

©2023 Tüm Hakları Saklıdır.