Zayıf Akım Projeleri

Genel Güvenlik Sistemleri ile Telekomunikasyon ve Otomasyon konusunda Dizayn ve Proje çalışmaları aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

1- Müşteri İsteklerinin belirlenmesi
2- Sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi için ön etüt çalışmaları.
3- Genel prensip şemasının hazırlanması ve müşteriye sunulup onay alınması
4- Sistemin tasarım ve Projesinin hazırlanması
5- Sistemin Bilgisayar üzerinde mimik çalışmasının yapılması
6- Sistem Projesinin, Sistem Prensip şemasının ve varsa Mimik diyagramının müşteri onayına sunulması
7- Eğer istenirse sistem montajının denetlenmesi, test ve devreye alınmasına refakat edilmesi

Tüm yukarıda verilmiş olan iş kalemlerinde firmamız proje departmanı müşterisine profesyonel hizmet sunmaktadır.

 

TOP