Trafo ve Enerji Hattı Projeleri

Elektrik üretim santrallerinden üretilen enerjiyi toplamak veya tüketim bölgelerine elektrik enerjisini dağıtmak amacıyla kullanılan “Enerji Nakil Hatları” tesis edilmeden önce, elbetteki her yapı gibi projelendirilme, kontrol, onaylanma ve kabul edilme süreçlerinden geçmektedir. Bu yazımızda ENH projelerinin hazırlanma sürecinden bahsedeceğiz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yukarıda bahsi geçen tüm bu süreçlerin, başta Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (EKAT), TEDAŞ YG Dağıtım Hatları Proje Teknik Şartnamesi, TEDAŞ YG Dağıtım Hatları ve Dağıtım Merkezleri Etüd-Aplikasyon Teknik Şartnamesi olmak üzere diğer ilgili yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. ENH projesinin hazırlanması sürecinde, bu yönetmelik ve şartnamelerin iyi bilinip anlaşılması büyük önem arz etmektedir.

ENH projesi hazırlanırken, sahada ve sanal ortamda olmak üzere farklı aşamalar mevcuttur. Bu aşamaların üzerinden adım adım geçeceğiz.

Enh tesis edilecek bölgede keşif yapılması

Enh güzergahının belirlenmesi

Etüt

Profilin oluşturulması

Direk tiplerinin yerlerinin belirlenmesi

Projenin hazır hale getirilmesi

Projenin onaylanması

TOP